Atatürk Mh 63/4 sk No:3/A Buca/İzmir

HİZMETLERİMİZ

Aile Sağlığı Merkezimizden Hizmet Alabileceğiniz İlgili Başlıklar Hakkında Aşağıda Detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimliği Sistemi ile bireylerin hastalık anında muayenelerinden daha ziyade hastalıklara karşı korumak, aşılamak kronik hastalıklalrın seyrini kontrol altına almak, bireylere sağlık eğitimleri vermek gibi koruyucu hekimlik görevelri vardır.

Başlıca Hizmetlerimiz

Muayene

Genel Sağlık kontrolu, tarama programları ve hastalık anındaki muayene işlemlerini içerir

Bağışıklama

Bebeklik çağı aşılarını ve riskli durumlardaki kişilerin aşılama işlemlerini içerir.

İzlemler

Gebelik, bebek, çocuk , okul çağı, kronik hastalık takiplerini içerir

Raporlar

Sağlık kontorlu sonucu hastalık veya ilgili kurumlara verilmek üzere hekşm tarafından uygun görüldüğü taktirde verilen belgeler

Pansuman-Enjeksiyon

Aile Sağlığı Merkezimizde hafta içi mesai saatleri arasında enjeksiyon ve pansuman işlemleriniz.

Yenidoğan İzlemleri

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli parçasını taramalar oluşturur. Tarama testlerinin en yaygın bir şekilde uygulandığı dönem yenidoğan dönemidir .Metabolik hastalığın bulgu vermeden ve geriye dönüşümsüz zararlar oluşturmadan teşhisini koymak temel amaçtır.

Fenilketonüri: Yenidoğan bebeklerde görülen fenilketonüri hastalığı tedavi edilebilir zeka geriliklerinin en önemli nedeni olup erken konulan teşhiş ile önlenebilmektedir. Doğumsal(konjenital) hipotiroidi: Önlenebilir zeka geriliğinin önemli nedenlerinden bir diğeridir.

Bebek anne sütü almaya başladıktan sonra en geç bir hafta içinde aile hekimine getirilmelidir. Aile hekimliğinde topuk kanı alınır ve tarama testleri sorgulanır. Yapılmayanlar varsa yapılması gerekenler anlatılır. Ayrıca aylık rutin kontrollere için randevu planlaması yapılır.

Metabolik tarama amaçlı kan örneği alınması için en ideal zaman bebeğin proteinli besinler almaya başlamasından 24 saat sonrası, ilk 72 saatlik süredir. İkinci topuk kanı ilk 7 gün içerisinde alınır.Alınan bu iki topuk kanı örneği bu iki hastalığın erken tanısı için çok önemlidir.

İzlemler

Bebek İzlemleri

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli parçasını taramalar oluşturur. Tarama testlerinin en yaygın bir şekilde uygulandığı dönem yenidoğan dönemidir .Metabolik hastalığın bulgu vermeden ve geriye dönüşümsüz zararlar oluşturmadan teşhisini koymak temel amaçtır.

Fenilketonüri: Yenidoğan bebeklerde görülen fenilketonüri hastalığı tedavi edilebilir zeka geriliklerinin en önemli nedeni olup erken konulan teşhiş ile önlenebilmektedir. Doğumsal(konjenital) hipotiroidi: Önlenebilir zeka geriliğinin önemli nedenlerinden bir diğeridir.

Metabolik tarama amaçlı kan örneği alınması için en ideal zaman bebeğin proteinli besinler almaya başlamasından 24 saat sonrası, ilk 72 saatlik süredir. İkinci topuk kanı ilk 7 gün içerisinde alınır.Alınan bu iki topuk kanı örneği bu iki hastalığın erken tanısı için çok önemlidir.

İşitme taraması ve görme her yenidoğan bebeğe uygulanması gereken tarama yöntemleridir.

Doğuştan kalça çıkığı için yenidoğanlar taburcu olmadan önce muayene edilir, bebek birinci ayını doldurduğunda kalça USG ile taranmalıdır.

Bebek anne sütü almaya başladıktan sonra en geç bir hafta içinde aile hekimine getirilmelidir. Aile hekimliğinde topuk kanı alınır ve tarama testleri sorgulanır. Yapılmayanlar varsa yapılması gerekenler anlatılır. Ayrıca aylık rutin kontrollere için randevu planlaması yapılır.

Bebeklik dönemindeki aşı ve izlemler bebeğin sağlıklı gelişimi ve bağışıklığının oluşması açısından çok önemlidir.

İzlemler

İş İçin Sağlık Raporu

50 den az çalışan olan ve ağır ve tehlikeli olmayan işlerde yapılan muayene sonucu ve enabızdaki sağlık bilgileri sonucu kişinin sağlıklı olması durumunda verilebilmektedir.

Durumunuza göre hekiminiz sizi ilgili branşlara sevk edebilir.

İş güvenliği yasasına göre işyeri hekimi tarafından işe giriş raporları düzenlenmektedir. İlgili raporu özel sağlık kurumlarında da temin edebilirsiniz.

Raporlar

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

50 den az çalışan olan ve ağır ve tehlikeli olmayan işlerde yapılan muayene sonucu ve enabızdaki sağlık bilgileri sonucu kişinin sağlıklı olması durumunda verilebilmektedir.

Yeterince tetkik , röntgen USG muayeneleri olmadığından ASM de bu rapor verilememektedir.Hastanelerden alması önerilmektedir.

İş güvenliği yasasına göre işyeri hekimi tarafından işe giriş raporları düzenlenmektedir. İlgili raporu özel sağlık kurumlarında da temin edebilirsiniz.

Raporlar

Spor Yapabilir Raporu

Yapılan muayene sonucu ve enabızdaki sağlık bilgileri sonucu kişinin sağlıklı olması durumunda verilebilmektedir.

Durumunuza göre hekiminiz sizi ilgili branşlara sevk edebilir.

Kalp yetmezliği belirtileri veren Kalp damar, kontrol edilemeyen şeker, yüksek tansiyon, aşırı obesite,… gibi hastalıkları olanlar dışında verilmektedir.

Raporlar

Akıl Şuur (Temyiz Kudretine Haizdir) Raporu

Yapılan muayene sonucu ve enabızdaki sağlık bilgileri sonucu ve uygulanan mini mental test sonucu yeterli puan alması durumunda ve kişinin sağlıklı olması durumunda verilebilmektedir.

Durumunuza göre hekiminiz sizi ilgili branşlara sevk edebilir.

Tapu veya Noter dairesinden gönderilen şahıslar yanlız başına muayene edilmekte ve yapmak istediği işin farkında olduğu kanaatine varılırsa verilmektedir. İşlemde Bir adet fotograf gerekmektedir.

Raporlar

Av Tüfeği Ruhsatı Raporu

Yapılan muayene sonucu ve enabızdaki sağlık bilgileri sonucu ve uygulanan mini mental test sonucu yeterli puan alması durumunda ve kişinin sağlıklı olması durumunda verilebilmektedir.

Durumunuza göre hekiminiz sizi ilgili branşlara sevk edebilir.

Psikiyatriden sağlam raporu alanların Görme ve bedensel kusuru olmamak şartıyla rapor düzenlenmektedir.

Raporlar

Portör Muayenesi Raporu

Aile sağlığı merkezlerinde yapılamamaktadır.

Raporlar

İstirahat Raporu

Gerçekten hasta işine veya okuluna devam edemeyecek derecede rahatsız olanlara verilmektedir. Öğrencilere sınav hazırlığı gibi sebeplerle sahte rapor istekleri kabul edilmemektedir.Israr edilmemesi rica olunur

Raporlar

Pansuman

Yaraları hariçten gelebilecek travmatizmalardan, enjeksiyon ve tahrişlerden korumak, ifraz edilen maddeleri emmeye, kanayan bir yeri sıkıştırmaya yardım için kullanılan steril gaz, hidrofil pamuk ve sargıdan ibaret materyale denir.

Pansuman

Enjeksiyon

Enjeksiyon herhangi bir şeyi vücuda verme işlemidir. İlaçlar sindirim sisteminin aracılığı olmadan doğrudan doğruya vücuda sokulabilir. Bazı ilaçlar ağızdan alındığı taktirde terkipleri bozulacağı gibi, miktar ve zaman bakımından eksik ve gecikmiş olarak vücuda girerler.İlaçların doğrudan doğruya vücuda sokulmasına Enjeksiyon denir. Kullanılan alete Enjektör denir.

Enjeksiyonlar deri içi (intraküton), deri altı (sübküton), kas içi (intromüskiler) ve kara damar (intravenöz) yapılır.

Enjeksiyon

Muayene

Aile hekimliği sisteminin temel amacı koruyucu hekimlik hizmetleridir. Bunlar içinde bağışıklama, hasta eğitimi, periyodik muayeneler, kronik hasta takipleri gibi görevleri vardır. Bunların yanında doktor tarafında planlanan zaman diliminde hasta muayeneside yapılmaktadır.

Muayene

Bağışıklama

Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk hastalık, sakatlık ve ölümlerinin önlenmesi; bu hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak için, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak ve etkinliği korunmuş aşı ile yüksek aşılama oranlarına ulaşmaktır.

Aşı ile korunulabilir yedi hastalığın morbidite ve mortalitesinin azaltılmasıdır. Difteri Kızamık Boğmaca Tetanoz Tüberküloz Poliomyelit Hepatit B

Bağışıklama


RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Lüfen Aile Hekimizi Seçiniz
Aile Sağlığı Merkezimizde Kaydınız Yoksa Randevunuz Geçersizdir.
Randevunuzu Ayrıca Sağlık Bakanlığınız hastane randevu sisteminden ve 182 nolu telefondanda alabilirsiniz.

RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Dr. Tuncay ULUCANLI
Aile Hekimi
Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
8:00- 17:00
8:00- 16:00
8:00- 17:00
8:00- 17:00
8:00- 17:00
Kapalı
Kapalı
Ev ziyareti Saatimiz haftada 1 saat salı günü 16.00-17.00 arasıdır

RANDEVU DEFTERİ

!
!
!
!
İPTAL
Dr Sinem KÖSE
Aile Hekimi
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
8:00- 17:00
8:00- 16:00
8:00- 17:00
9:00- 18:00
8:00- 17:00
Kapalı
Kapalı
Ev ziyareti Saatimiz haftada 1 saat Çarşamba günü 16.00-17.00 arasıdır

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Style switcher

Choose color style